Friday, 7th August 2020

ದಾರಿದೀಪೋಕ್ತಿ

ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹತ್ತಾರು ಸಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *