Thursday, 30th November 2023

ಬಾಸ್ ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ

ಅಭಿಮತ

ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿ

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ
ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಲಾ ದರೂ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾನವನು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರ, ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು
ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಯಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾತೃವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೇವಕರಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ರತೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ
ಮಾತೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವಳ ಮೇಲೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಾಕುವ
ಎಲ್ಲಾ ಕೋಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ – ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಗಳು, ಮರಗಳು, ಜೇನು ನೊಣಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾವುಗಳಾರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮರದಂತೆ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅದರ ಬೇರುಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ. ಮರವು ಅದರ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಶವಾದರೆ ಉಳಿದವು ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವಕುಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಓದಲು ಅಥವಾ ಬರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ  ಎಂಬಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ವಲಸೆ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬದುಕಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಹಸು ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ಹಕ್ಕಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಿದರೂ ದಿನದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಜನರು ದಂತಕ್ಕಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹಣ ಗಳಿಸಲೆಂದು ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ವಿವಾಹದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವ
ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ‘ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮೂಲ
ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು (ಮರವನ್ನು) ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಮನವಿ
ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಅವರು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿ ದರೆ, ನಾವು ಜೀವ ನೀಡುವ ಗಾಳಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!