Wednesday, 28th July 2021

kha ka

        ‘ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ’ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಉಗ್ರಹೋರಾಟ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದರಂತೆ ಸಿದ್ದು

         ಸಚಿವ ಭಾಗ್ಯ’ ಕರುಣಿಸದಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಗದರಿದ್ದಿನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *