Thursday, 11th August 2022

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ: 3.5 ತೀವ್ರತೆ

ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್: ಅಸ್ಸಾಂನ ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.5 ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲಾ ಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಸುಮಾರು 4.19ಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೊಪಿಲಿ ದೋಷ ವಲಯವು ಈ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪನ ಅಪಾಯದ ವಲಯ V ಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಭೂಕಂಪನ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.