Friday, 12th July 2024

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಭಾರತ್ ರೂ.75 ಲಕ್ಷ

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಭಾರತ್ ರೂ.75 ಲಕ್ಷ

ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಡಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ನಲ್ ಹರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇಥಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!