Monday, 19th August 2019

ವಿಕಸಿತ ಜನನಾಯಕ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ರೂಪಕ…

ವಿಕಸಿತ ಜನನಾಯಕ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ರೂಪಕ ಸ್ಮರಣೆ ಮುರುಗೇಶ ನಿರಾಣಿ, ಶಾಸಕ, ಉದ್ಯಮಿಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಧು ಲಿಮಯೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಿ ಚಂಪಾ ಲಿಮಯೆ ತಮ್ಮ ‘ನೆನಪುಗಳು’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಘಟನೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಾರೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಆಗ ಜನಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿಯವರನ್ನು ‘ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ?’ ಎಂದು ಚಂಪಾ ಲಿಮಯೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆೆ ವಾಜಪೇಯಿ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ರತನ್ ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದ ಬದುಕಿನ ಪಾಠಗಳು

ಮುರುಗೇಶ ಆರ್ ನಿರಾಣಿ, ಶಾಸಕರು vveditoped@gmail.com ‘ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನೋೋ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ