Monday, 19th August 2019

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ನಾನು!

ಮೊನ್ನೆೆ ಭಾರತದ ‘ಗ್ರ್ಯಾಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾಾತವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಹಂಗಾಮಿ !?) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಯ್ಕೆೆಯಾದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿಿದ್ದಂತೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆೆಸ್ಸಿಿನ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತೊೊಮ್ಮೆೆ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ *ಛಿ ಋ್ಠಿಞಞ ್ಕಛಿಠ್ಠ್ಟ್ಞಿಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮತ್ತೊೊಮ್ಮೆೆ ಅಧಿನಾಯಕಿಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಇಡೀ ಸ್ಥಿಿತಿ-ಗತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ!

ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೂರು ಸಲ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಿದ್ದರು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟೆೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಗುರುತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಿಗೆ ಕಪ್ಪುು ಬಟ್ಟೆೆ ಕಟ್ಟಿಿ ಬಿಚ್ಚಿಿದಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ....

ಮುಂದೆ ಓದಿ