Wednesday, 26th February 2020

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜನನಾಯಕರೇ ಹೊರತು ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ!

ಟಿ. ದೇವಿದಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅವಕಾಶ ನ ಭೂ ತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಅವರು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯ ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಿವೆ. ನಾಯಕನಿಗೂ ಹೀರೋಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಾಸವಿದೆ. ನಾಯಕನಾದವನು ಜನಪ್ರಿಿಯನಾಗಲು ಬಯಸದೆ ಜನಪರ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಾಾನೆ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಿಯನಾಗುತ್ತಾಾನೆ. ನಾಯಕನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾಾತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಿಯೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವಾಗ ತನ್ನವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಾರಾಸಾರ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಶಿಕ್ಷಕರೇಕೆ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ?

ಟಿ. ದೇವಿದಾಸ್ ಇಂಟ್ರೋೋ;1 ಭೌತಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ನಡುವೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವೂ ಇರದೆ ಎಲ್ಲವೂ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಕನ್ನಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೂದ್ರ

ಟಿ. ದೇವಿದಾಸ್  ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಪ್ಪದೇ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೊಂದಿರಲಾರೆವು. ದೇಶಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಂತೂ ಈ ಎಚ್ಚರ ಬಹುದೂರದ ಮಾತು. 1965 ರಲ್ಲಿ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಯೇ?!

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಟಿ. ದೇವಿದಾಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಯೇ? ಛೆ…ಎಂಥಾ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿಿತಿ ಬಂದೋಯ್ತು! ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದರೆನ್ನಲಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿಂತಕ ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು

ಆನೋ ಭದ್ರಾಃ ಕ್ರತವೋ ಯಂತು ವಿಶ್ವತಃ- ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿನೆ¯್ಲÉಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತವಾದ ಆದರ್ಶದ ತಳಹದಿಯ ಶಿP್ಷÀಣದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಸೇವೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ದೇಶಸೇವೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಭ್ರಷ್ಟತೆಯೆಂಬುದು ಸಮಾಜದ್ದೇ ಸೃಷ್ಟಿ!

ಟಿ. ದೇವಿದಾಸ್ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿಿರುವವರು ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಜನೀತಿ-ರಾಜಧರ್ಮ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ!

ಟಿ. ದೇವಿದಾಸ್ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನೊೊಂದಿಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಾ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಾಾ, ಮುಕ್ತತೆಯ ಬಂಧನದೊಳಗೇ ಇದ್ದು...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ನೀವಲ್ಲವೆ ಭವ್ಯಭಾರತದ ದಿವ್ಯರತ್ನ?

ಅಜಾತಶತ್ರುವಿಗೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅಕ್ಷರ ನಮನ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನುಬಂಧವೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದಿತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಡೆದ ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಭಾರತಮಾತೆ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಜಗತ್ತಿನ ಒಂಬತ್ತು ಪರಮಪಾತಕಿಗಳು

ಟಿ. ದೇವಿದಾಸ್ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಿನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳುವ ಚರಿತ್ರೆೆಯ ಬಗ್ಗೆೆಯೂ. ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು...

ಮುಂದೆ ಓದಿ