Saturday, 25th May 2024

ಕ್ವಾಡ್ ಎಂಬ ಹಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು

ವಿಶ್ವ ವಿಹಾರ

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವು ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ವಾಡ್ ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರೂಪುರೇಷೆ ಗಳನ್ನೊಳಗೊಡ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ 2017 ರವರೆಗೆ ಇದು ಬಹುಪಾಲು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನು ಪುನರು ಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು 2.5 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕ್ವಾಡ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಳನ್ನು ಬಲಪ ಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಚೀನಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾದ ಅಸವಾಗಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದೇ ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಕ್ವಾಡ್ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾ
ಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ ಹೊಂದಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಚೀನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಡ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕ್ವಾಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ೦
ವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಡ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ವಾಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಉತ್ತೇಜನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವು ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕ್ವಾಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳೆರಡೂ ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಯಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕಾಳಜಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಕೃತಕ ದ್ವೀಪ
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ತಂಗುದಾಣ ಗಳಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿವಾದಿತ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಯಿಘುರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಚೀನಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು: ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಶ: ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಸೇನಾ ಸಹಕಾರವು ಐದು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ, ಮಾನವೀಯ ನೆರವು, ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ, ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ. ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ನೌಕಾ ವ್ಯಾಯಾಮ  ಮತ್ತು ಕಡಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ ನಡೆಸಿದೆ.
ಕಡಲಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಡ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಆತಿಥ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ
ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ
ಸಹಕಾರವು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ : ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವು ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕ್ವಾಡ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ವಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು
ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ವಾಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಿದೆ.

ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಹಕಾರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಏನೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ದೂರಗಾಮಿಯಾಗಬಹುದು.

error: Content is protected !!