Monday, 3rd August 2020

ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿಲ್ಲ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಸುದ್ದಿಮನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಾಪುರ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಿದ್ದಿರಿ. ನಾನು ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆೆಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಾಾನಕ್ಕೆೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಾಪುರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ. ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಎಂದರು. ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಾಪಂ ವ್ಯಾಾಪ್ತಿಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ಹೊರೆಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಚುನಾವಣೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ