Sunday, 26th May 2024

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಇಡಬೇಕೆ?

* ಪ್ರಸ್ತುತ 1,957 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
* ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 302 ಅನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
* ಬಾಹ್ಯಾಾಕಾಶ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಒಂದು ಅಲಿಪ್ತ ಗಡಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ.
* ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಸ್ಥಾಾಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಾಪವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
* ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೆೆ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ.
* ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸೇನೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!